Wybierz język: PL | EN

   

 

1
3
4
5
2
Pomoc społeczna>

Program 500plus

Zasady i warunki programu rodzina 500+

 

Wnioski

Wnioski o świadczenia wychowawcze można odbierać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rogowie,  można też pobrać wniosek tutaj lub ze strony internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej żeby każdy, kto chce się przygotować, mógł je spokojnie wypełnić.

Wnioski można składać dopiero od 1 kwietnia 2016r.

Wnioski o świadczenia zgodnie z programem „Rodzina 500 plus” będzie można składać od dnia 1 kwietnia 2016 w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rogowie pokój nr 1 w poniedziałki w godzinach od 8 do 16 oraz od wtorku do piątku w godzinach od 7 do 15.

Informujemy ponadto, iż w dniach 11 kwietnia 2016r. i 25 kwietnia 2016r. będą dodatkowe dyżury, gdzie będą przyjmowane wnioski w godzinach od 8 do 20.

Gdzie można złożyć wniosek

Wniosek będzie można złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rogowie. Jest również możliwość złożenia wniosku przez internet za pomocą platformy emp@tia.mpips.gov.pl. Przy składaniu wniosku elektronicznego trzeba posiadać tzw. profil zaufany lub bezpieczny podpis elektroniczny. Warto jednak pamiętać, że taki wniosek powinno złożyć tylko jedno z uprawnionych rodziców np. ojciec. Jeżeli do urzędu wpłyną wnioski zarówno od ojca, jak i matki to pracownicy zweryfikują dokumenty, co może w konsekwencji wydłużyć czas, w jakim rodzina otrzyma świadczenie.

Komu przysługuje świadczenie 500 +

Świadczenie wychowawcze  w wysokości 500 zł miesięcznie - na drugie i kolejne dziecko w rodzinie, do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia, przysługiwać będzie: matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka bez względu na wysokość dochodu. Natomiast w przypadku ubiegania się świadczenia na pierwsze dziecko obowiązuje kryterium dochodowe.

Kryterium dochodowe

W przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko obowiązuje kryterium dochodowe – 800 zł netto na osobę w rodzinie bądź 1200 zł netto w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne.

Dochód będzie obliczany za 2014 rok.

Kiedy trzeba ponownie złożyć wniosek

Wniosek, który złożymy w tym roku będzie nas upoważniał do świadczenia do 30 września 2017 roku.

W następnych latach  okres ten będzie trwał od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego, czyli wniosek trzeba będzie złożyć przed tym okresem, a świadczenie będzie wypłacane do września. 

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogowie pokój nr 1 lub telefonicznie pod numerem (0-46) 874 84 75 w godzinach pracy Ośrodka.

500plus schemat


Copyright © 2011 rogow.eu Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja Maxus Net Communiacations

Powrót na górę