Wybierz język: PL | EN

   

 

1
3
4
5
2

Konkurs WFOŚiGW w Łodzi. Pula nagród w konkursie to 35 tys. zł.!

04.08.201114:45

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje nt. konkursu „Strażnik siedlisk przyrodniczych”.Cenne nagrody pieniężne! .

     WFOŚiGW w Łodzi organizuje konkurs „Strażnik siedlisk przyrodniczych”. Jego celem jest promowanie działań służących zachowaniu dziedzictwa przyrodniczego regionu, w szczególności ochronie cennych siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk rzadkich i chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów. W konkursie mogą brać udział mieszkańcy województwa łódzkiego, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Do Konkursu mogą być zgłaszane działania takie jak np.: zachowanie miejsc gniazdowania ptaków, ochrona muraw ciepłolubnych z cenną florą poprzez ekstensywny wypas lub wykaszanie, zachowanie/ochrona miejsc lęgowych płazów, zachowanie miejsc występowania kolonii rozrodczych nietoperzy, ochrona mokradeł jako siedlisk gatunków roślin i zwierząt. Mogą to także być prace podejmowane na rzecz zachowania (ochrony) tradycyjnych odmian drzew owocowych (starych sadów), ochrony i konserwacji pomnikowych okazów drzew oraz zachowania gatunków i odmian roślin ozdobnych (tradycyjne ogrody przydomowe).
     Do konkursu można przystąpić jeśli na swojej posesji, uczestnik prowadzi działania na rzecz ochrony przyrody i nie są one związane w wykonywaniem obowiązków pracowników administracji rządowej i samorządowej. Działania takie nie mogą mieć charakteru komercyjnego i muszą być realizowane na terenie województwa łódzkiego.   
TERMIN SKŁADANIA KART ZGŁOSZENIOWYCH został przesunięty i obecnie karty można składać do siedziby Funduszu do 15.09.2011 r. (ul. Łąkowa 11, 90-562 Łódź). Regulamin Konkursu wraz ze wzorem zgłoszenia można pobrać ze strony www.wfosigw.lodz.pl  -  zakładka „Dla beneficjentów – konkursy”.
     Zachęcamy do udziału w Konkursie!
 


Copyright © 2011 rogow.eu Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja Maxus Net Communiacations

Powrót na górę