Wybierz język: PL | EN

   

 

1
3
4
5
2

Remont drogi w Jasieniu

08.08.201714:41

inwestycje (Custom)(1)Zakończyła się przebudowa drogi gminnej Nr 121155E w miejscowości Jasień, po zachodniej stronie Mrogi. Inwestycja została dofinansowana w blisko 80% ze środków rządowych.

     Zakres robót obejmował wykonanie następujących prac: 
- roboty ziemne,
 - rowy odwadniające,
 - umieszczenie przepustów,
 - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0 – 31,5 mm grubości 25 cm, 
- wykonanie warstwy wiążącej o grubości 4 cm, 
- wykonanie warstwy ścieralnej o grubości 4 cm,
     Szerokość jezdni wynosi 5,0 m, poboczy 0,75 m, zaś długość przebudowanego odcinka 510 m. 
   Droga uległa bardzo poważnemu zniszczeniu na skutek niezwykle gwałtownego i ulewnego deszczu w dniu 26 czerwca 2016 roku. W związku z tym Gmina Rogów wystąpiła do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi o przyznanie środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Po przeprowadzeniu na miejscu wizji przez pracowników Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Gmina Rogów otrzymała promesę (zapewnienie przyznania środków). Dzięki temu Gmina Rogów mogła złożyć wniosek o przyznanie tych środków. W wyniku ogłoszonego postępowania przetargowego została wybrana oferta firmy WŁODAN z Porszewic. Cena brutto wybranej oferty wyniosła 553.200,06 zł brutto, zaś 
okres gwarancji 60 miesięcy. Przyznane dofinansowanie w wysokości 432.621,00 zł stanowi 78,2 % całości inwestycji.
     Odbiór robót budowlanych miał miejsce 28 lipca 2017 r.


Copyright © 2011 rogow.eu Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja Maxus Net Communiacations

Powrót na górę