Wybierz język: PL | EN

   

 

1
3
4
5
2

„Europa w szkole - uczeń w Europie”

09.08.201707:11

logo_UE_rgb-1 (Custom)Gmina Rogów ogłasza rekrutację uczennic i uczniów Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rogowie do udziału w projekcie „Europa w szkole - uczeń w Europie”

1.08.2017 – 30.06.2019

W projekcie realizowane będą:

  • koła zainteresowań z kompetencji kluczowych:

* języka angielskiego dla klas I, II, III, V, VI

* matematyki dla klas IV, V

  • dodatkowe zajęcia pozalekcyjne kształtujące kompetencje uczniów z klas IV-VI w zakresie przyrody prowadzone metodą eksperymentu z wykorzystaniem zakupionego doposażenia pracowni przyrodniczej
  • dodatkowe zajęcia pozalekcyjne rozwijające kompetencje cyfrowe uczniów z klas I-VI z wykorzystaniem zakupionego wyposażenia w sprzęt TIK i utworzonej wewnątrzszkolnej sieci bezprzewodowej

Uczennicom i uczniom zapewniony zostanie dodatkowy transport do domu.

Zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmowane będą w Szkole Podstawowej w Rogowie
w okresie 28.08-15.09.2017 r.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Bliższe informacje można uzyskać u dyrektora szkoły 468748031

GMINA ROGÓW
REALIZATOR PROJEKTU
BIURO PROJEKTU Urząd Gminy w Rogowie, 95- 063 Rogów, ul. Żeromskiego 23, pok. 32, tel. (46) 874 80 12, w.19, e-mail  skarbnik2@rogow.eu

loga


Copyright © 2011 rogow.eu Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja Maxus Net Communiacations

Powrót na górę